Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Lợi ích của bảo hiểm thất nghiệp?

Bảo hiểm thất nghiệp là một khái niệm quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Đặc biệt là trong lĩnh vực luật lao động tại Việt Nam. Được quản lý và thực hiện bởi cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là một sự bảo đảm quan trọng cho người lao động trong trường hợp họ mất việc làm hoặc hợp đồng lao động bị chấm dứt mà không phải lỗi của họ. Vậy, bảo hiểm thất nghiệp là gì? Nó đồng nghĩa với những lợi ích gì cho người lao động và xã hội nói chung? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều này trong bài viết dưới đây.

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với nhiều khó khăn. Bảo hiểm thất nghiệp trở thành một phương án giúp đỡ đáng kể cho người lao động. Không chỉ đơn giản là một hình thức đền bù mất thu nhập khi người lao động mất việc làm. Nó còn hỗ trợ họ trong việc học nghề, duy trì cuộc sống và tìm kiếm công việc mới. Điều này thực hiện thông qua việc đóng góp vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tạo ra một khoản tiền dự phòng để đảm bảo sự ổn định trong tương lai.

Bằng việc áp dụng các chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nhiều người lao động đã vượt qua được những khó khăn kinh tế. Tìm được giải pháp cho vấn đề việc làm và tạo ra một nguồn thu nhập ổn định. Nhờ vào hệ thống này, họ giúp duy trì sự ổn định trên thị trường lao động. Đóng góp vào việc đảm bảo an sinh xã hội cho toàn bộ cộng đồng lao động. Thúc đẩy sự phát triển và ổn định của nền kinh tế và xã hội.

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Đối tượng tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là những người làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có thời hạn từ 03 tháng trở lên. Được bảo vệ trước những biến cố không mong muốn trong cuộc sống nghề nghiệp của họ.

Hệ thống bảo hiểm thất nghiệp không áp dụng cho những người đang hưởng lương hưu hoặc làm công việc giúp việc gia đình. Cần lưu ý là trong trường hợp người lao động ký nhiều hợp đồng lao động cùng lúc. Quyền tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ áp dụng theo hợp đồng lao động được ký đầu tiên.

Ngoài người lao động, người sử dụng lao động cũng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Bao gồm các tổ chức và cá nhân đa dạng. Từ cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đến doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều tổ chức khác. Người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm cho người lao động trong thời hạn 30 ngày. Tính từ ngày hợp đồng lao động bắt đầu có hiệu lực.

Đối tượng tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho mỗi tháng là bao nhiêu?

Việc tính mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được dựa trên tiền lương của người lao động. Mức này được áp dụng hàng tháng. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và người sử dụng lao động. Được tính như sau:

Đối với người lao động: Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động = 1% x Tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp

Đối với người sử dụng lao động: Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động = 1% x Quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm

Trong đó, tiền lương được sử dụng làm cơ sở đóng bảo hiểm thất nghiệp là số tiền lương mà người lao động được trả. Và nó dựa trên mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Có một mức lương đóng tối đa, được xác định như sau:

Đối với người lao động theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: Mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa = 20 lần Mức lương cơ sở.

Đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định: Mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa = 20 lần Mức lương tối thiểu vùng.

Điều kiện có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Để có quyền hưởng trợ cấp, người lao động phải tuân theo các điều kiện sau đây:

 • Đã chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc. Trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp ít nhất là 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi hợp đồng lao động chấm dứt.
 • Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp trong thời hạn 03 tháng. Tính từ lúc chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Không tìm thấy việc làm mới trong vòng 15 ngày. Kể từ ngày bắt đầu nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm.

Trừ những trường hợp đặc biệt như thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, tạm giam, ra nước ngoài định cư, hoặc trường hợp tử vong.

Theo quy định tại Luật Việc làm 2013, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp và đối diện với việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, và cần tìm kiếm việc làm mới, sẽ được hỗ trợ thông qua tư vấn và giới thiệu việc làm. Đồng thời cũng được hỗ trợ học nghề tùy theo các điều kiện đi kèm.

Điều kiện có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Trợ cấp thất nghiệp

Hàng tháng, người lao động thất nghiệp phải cung cấp thông tin về tình hình tìm kiếm việc làm mới để nhận tiền trợ cấp.

Cách tính tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được xác định theo công thức: Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = 60% x Bình quân tiền lương hàng tháng mà họ đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trong 06 tháng gần nhất trước khi trở thành thất nghiệp.

Thời gian mà người lao động thất nghiệp được hưởng trợ cấp được xác định dựa trên số tháng mà họ đã đóng bảo hiểm thất nghiệp:

 • Nếu họ đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng từ 12 đến 36 tháng. Họ sẽ được hưởng trợ cấp trong vòng 03 tháng.
 • Sau đó, nếu họ tiếp tục đóng bảo hiểm thất nghiệp thêm 12 tháng nữa. Họ sẽ được hưởng trợ cấp thêm 01.
 • Tuy nhiên, thời gian tối đa mà người lao động có thể hưởng trợ cấp là 12 tháng.

Tiền hỗ trợ học nghề

Đối với các khóa đào tạo nghề có thời lượng không vượt quá 03 tháng. Mức hỗ trợ được tính dựa trên mức thu học phí của cơ sở đào tạo và thời gian học. Giới hạn mức hỗ trợ tối đa là 4,5 triệu đồng cho mỗi người tham gia một khóa đào tạo.

Đối với các khóa đào tạo nghề có thời lượng lớn hơn 03 tháng. Mức hỗ trợ sẽ được tính dựa trên mức thu học phí hàng tháng và thời gian học thực tế. Tuy nhiên, giới hạn mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng cho mỗi người mỗi tháng.

Tiền đào tạo cho người lao động

Người sử dụng lao động sẽ được hỗ trợ kinh phí nếu đủ điều kiện. Để tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, và nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Mức hỗ trợ tối đa cho mỗi người tham gia là 01 triệu đồng mỗi tháng.

Mức hỗ trợ này dựa trên thời gian học tập thực tế cho từng ngành nghề hoặc từng khóa học. Nhưng không vượt quá 06 tháng. Điều này đảm bảo rằng người sử dụng lao động có cơ hội cải thiện và nâng cao trình độ kỹ năng của người lao động. Từ đó giúp họ duy trì việc làm trong môi trường lao động ngày càng cạnh tranh.

Chính sách này thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với việc phát triển kỹ năng và năng lực của nguồn nhân lực lao động. Thúc đẩy kinh tế phát triển. Mang lại chất lượng cuộc sống ổn định cho người lao động.

Giấy tờ bao gồm khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các tài liệu sau:

Đơn yêu cầu được hưởng trợ cấp.

Bản chính hay có thể là bản sao có chứng thực một trong các loại giấy xác nhận việc đã kết thúc hợp đồng lao động. Các loại giấy tờ này bao gồm:

 • Hợp đồng lao động đã hết hiệu lực hoặc đã hoàn tất các công việc được giao trong hợp đồng.
 • Quyết định thôi việc.
 • Quyết định sa thải.
 • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
 • Thông báo, thỏa thuận kết thúc hợp đồng lao động, làm việc.
 • Sổ bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, người lao động cần mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân cùng với sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, kèm theo bản gốc để thực hiện đối chiếu. Điều này đảm bảo tính xác thực và đầy đủ của hồ sơ. Giúp người lao động được xem xét và xử lý đúng theo quy định của luật.

Thủ tục cần có để hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bước 1. Nộp hồ sơ

Người lao động chưa có việc làm muốn nhận nhận trợ cấp phải nộp trực tiếp 1 bộ hồ sơ yêu cầu việc hưởng trợ cấp thất nghiệp tại các trung tâm dịch vụ việc làm (địa phương nơi muốn hưởng trợ cấp) trong vòng 3 tháng kể từ khi kết thúc hợp đồng lao động.

Bước 2. Giải quyết hồ sơ

Người lao động nếu chưa tìm được công việc trong vòng 15 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ sẽ được trung tâm giới thiệu việc làm sẽ xác nhận giải quyết hồ sơ yêu cầu hưởng trợ cấp. Sau đó trung tâm sẽ ra quyết định trả trợ cấp thất nghiệp đi kèm cùng sổ bảo hiểm xã hội xác nhận đã trả cho người lao động trong vòng 20 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ. Thời gian nhận trợ cấp bắt đầu từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ yêu cầu nhận trợ cấp.

Thủ tục cần có để hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm trả tiền trợ cấp tháng thứ nhất cho người lao động. Điều này được thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc tính từ lúc có quyết định trả trợ cấp. Đính kèm bảo hiểm y tế.  Và cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phải trả tiền hàng tháng trong vòng 12 tháng. Tính từ ngày hưởng trợ cấp của tháng đó, nếu không có quyết định tạm dừng hoặc kết thúc việc hưởng trợ cấp của người lao động.

Bước 4. Hàng tháng thông báo tìm kiếm việc làm

Hàng tháng, người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm để khai báo về việc tìm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp.

Tổng kết

Bài viết của công ty cung ứng lao động – Jobs365 đã giúp bạn hiểu rõ hơn về bảo hiểm thất nghiệp. Cùng lợi ích quan trọng mà nó mang lại cho người lao động và xã hội. Bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là một món tiền hỗ trợ trong thời gian không có việc làm. Nó còn là một cơ hội để người lao động nâng cao trình độ, học hỏi, và phát triển sự nghiệp. Qua việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Chính phủ và xã hội cũng góp phần giảm thiểu tác động xã hội của thất nghiệp. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Đây là một ví dụ về cách chính trị, chính phủ và xã hội cùng hợp tác để xây dựng một hệ thống an sinh mạnh mẽ và bền vững.

hotline
chat facebook
chat zalo