Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng phát triển, việc thành lập và quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trở thành một chủ đề quan trọng và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và doanh nhân. Điều này đặt ra câu hỏi: “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì và những quy định cụ thể nào áp dụng cho họ?”. Cùng Jobs365 tìm hiểu về khái niệm doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng như quy trình thủ tục cần thiết khi thành lập và hoạt động doanh nghiệp này tại Việt Nam.

Khái quát về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Khoản 6 Điều 3 của Luật Đầu tư cho thấy doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do các nhà đầu tư từ nước ngoài thành lập để thực hiện đầu tư tại Việt Nam. Hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.

Pháp luật hiện hành đã thiết lập một khung pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cho phép tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước thành lập doanh nghiệp theo các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, và công ty hợp danh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Trong việc tổ chức và quản lý kinh doanh tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng đã điều chỉnh các quy định về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư có điều kiện và quy định về thành lập công ty cổ phần cùng các doanh nghiệp tư nhân. Nhằm đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Khái quát về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Căn cứ pháp lý thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Các căn cứ pháp lý về việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đang được điều hành và tuân thủ một loạt quy định và cam kết quốc tế quan trọng. Điều này bao gồm một sự kết hợp chặt chẽ giữa:

 • Biểu cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
 • Luật Đầu tư 2020 cùng văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Luật Doanh nghiệp 2020 cùng văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản của pháp luật liên quan tới hoạt động đầu tư.
 • Hiệp định thương mại với một số nước mà nhà đầu tư nước ngoài đang mang quốc tịch.
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương. Liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Đối với nhà đầu tư nước ngoài, quá trình thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam được quy định rõ ràng. Bao gồm các trường hợp sau:

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư. Khi thành lập công ty mới hoặc góp vốn vào công ty hiện có. Với tỷ lệ vốn góp từ 1% đến 100% của vốn điều lệ của công ty

Trường hợp công ty nước ngoài đã có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam và muốn thành lập thêm tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với những dự án đầu tư mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty. Nhà đầu tư nước ngoài cũng phải tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ. Công ty cần xin thêm Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ để hoàn thiện quy trình pháp lý

Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã hoạt động tại Việt Nam trước ngày 01/07/2015. Nếu có dự án đầu tư mới, không bắt buộc phải thành lập tổ chức kinh tế mới. Họ có thể thực hiện thủ tục đầu tư cho dự án đó, không cần thành lập tổ chức mới.

Đặc điểm của doanh nghiệp có mức vồn đầu tư nước ngoài là gì?

Trong bối cảnh hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có một số đặc điểm quan trọng cần được nắm rõ. Điều này liên quan đến thành viên, cổ đông và chủ sở hữu của doanh nghiệp này.

Đặc điểm của doanh nghiệp có mức vồn đầu tư nước ngoài là gì? 

Về thành viên và chủ sở hữu

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bắt buộc phải có nhà đầu tư nước ngoài tham gia trong vai trò thành viên hoặc cổ đông. Họ tham gia vào hoạt động kinh doanh để tìm kiếm các lợi ích từ sản xuất và kinh doanh. Họ là các cá nhân có quốc tịch nước ngoài, không phải là nhà đầu tư trong nước. Tổ chức kinh tế này được thành lập theo pháp luật nước ngoài. Nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và hoạt động cơ bản theo pháp luật Việt Nam. Điều này đảm bảo sự hiệu quả trong quản lý và tác động tích cực vào nền kinh tế nước ta.

Hình thức tổ chức doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Mọi loại hình doanh nghiệp trong nước đều có thể tham gia đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. Điều này giúp huy động nguồn vốn một cách hiệu quả để đầu tư vào sản xuất và kinh doanh.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được tổ chức dưới các hình thức doanh nghiệp được quy định trong pháp luật Việt Nam. Nhằm đảm bảo hiệu quả trong quản lý, xác định tính chất đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định liên quan trong thị trường Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài có quyền lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với mục tiêu của họ. Để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Cho phép họ tham gia đầu tư khi nhận thấy tiềm năng và lợi ích trong hoạt động doanh nghiệp. Các hình thức doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn bao gồm:

 • Doanh nghiệp tư nhân.
 • Công ty hợp danh.
 • Công ty TNHH một thành viên.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Công ty cổ phần.

Tư cách pháp lý

Trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tư cách pháp lý của doanh nghiệp này sẽ phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà họ lựa chọn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều này đòi hỏi rằng tư cách pháp nhân phải được xác định tương ứng với loại hình doanh nghiệp.

Trong trường hợp cá nhân làm chủ doanh nghiệp, họ sẽ không có tư cách pháp nhân. Bắt buộc cá nhân phải là nhà đầu tư trong nước theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020.

Khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập dưới các hình thức công ty TNHH, công ty cổ phần, hoặc công ty hợp danh, tất cả các nhà đầu tư đều sẽ có tư cách pháp nhân. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể là thành viên góp vốn, mua cổ phần. Và tham gia vào các hoạt động doanh nghiệp.

Tỷ lệ sở hữu vốn của loại hình doanh nghiệp có mức vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Nhà đầu tư nước ngoài đặt lợi ích vào việc sở hữu vốn điều lệ của doanh nghiệp tại Việt Nam. Và tỷ lệ sở hữu này thường không bị giới hạn. Tuy nhiên, cần lưu ý các trường hợp đặc biệt:

Công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán: Trong các trường hợp này, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi thành cổ phần hoặc sở hữu theo hình thức khác. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được quy định cụ thể trong pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.

Trong những trường hợp không thuộc hai điều kiện trên. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ tuân theo quy định khác của pháp luật liên quan. Cùng một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tỷ lệ sở hữu vốn của loại hình doanh nghiệp có mức vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Để bắt đầu quá trình thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư năm 2020. Cơ sở để xác định rõ đối tượng doanh nghiệp được quản lý và được cấp phép hoạt động.

Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tuân theo quy định về ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam. Bao gồm:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép đầu tư kinh doanh trong một số ngành, nghề đã được quy định tại Điều 6 cùng Phụ lục 1, 2 và 3 của Luật Đầu tư. Giúp xác định rõ phạm vi hoạt động của họ, đảm bảo quyền lợi các nhà đầu tư trong nước. Hỗ trợ trong việc quản lý các ngành đặc thù trong nền kinh tế quốc gia.

Đối với các ngành dịch vụ chưa được cam kết. Hoặc không quy định tại Biểu cam kết của nước Việt Nam trong WTO và một số điều ước quốc tế về đầu tư khác thì sẽ áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam. Giúp xác định các quyền và nghĩa vụ liên quan cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam sẽ tuân theo điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ khi có quy định khác trong pháp luật và các điều ước quốc tế có Việt Nam là thành viên.

Tổng kết

Với những thông tin về công ty có vốn đầu tư nước ngoài mà công ty cung ứng lao động Bình Dương – Jobs365 đã cung cấp hy vọng rằng các bạn đọc sẽ có được cái nhìn tổng quan hơn về hình thức doanh nghiệp này. Nhằm giúp việc kinh doanh hợp tác của doanh nghiệp Việt Nam với nước ngoài ngày càng phát triển hơn. Đóng góp vào sự hưng thịnh cho nền kinh tế quốc gia

hotline
chat facebook
chat zalo