Quy định về hợp đồng lao động thời vụ mới nhất năm 2024

Hình thức lao động theo thời vụ đem lại sự linh hoạt cho doanh nghiệp và người lao động trong việc thích ứng với biến đổi của thị trường lao động. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về hình thức lao động này và những quy định cụ thể, chúng ta cần đi sâu vào những điều khoản và điểm quan trọng trong hợp đồng lao động thời vụ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu qua các quy định mới nhất về hợp đồng lao động thời vụ năm 2024. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của cả người lao động và nhà tuyển dụng. Hãy cùng khám phá ngay!

Thế nào là hợp đồng lao động thời vụ?

Hợp đồng lao động thời vụ là dạng hợp đồng thường được kí kết khi có nhu cầu tuyển dụng người lao động để thực hiện công việc ngắn hạn, theo mùa vụ và không thường xuyên. Tại các khu công nghiệp, thực tế cho thấy các công việc thời vụ thường yêu cầu mức độ chuyên môn, năng lực, giấy tờ pháp lý thấp và đặc biệt linh hoạt về thời gian làm việc. Chính vì điều này, những công việc này thường hấp dẫn đối với người lao động.

Thế nào là hợp đồng lao động thời vụ?

Loại hợp đồng lao động ký kết

Trước khi Bộ Luật lao động năm 2019 có hiệu lực, việc tuyển dụng lao động thời vụ thường được thực hiện thông qua hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc cho công việc cụ thể có thời hạn dưới 12 tháng, theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012. Tuy nhiên, sau khi Bộ luật lao động 2019 được thông qua, loại hợp đồng lao động theo mùa vụ đã bị loại bỏ.

Theo khoản 1 Điều 20 của Bộ luật lao động quy định trong năm 2019, hiện tại có hai loại hợp đồng lao động chính:

 • Hợp đồng không xác định thời hạn: Hai bên không xác định rõ thời hạn và điểm kết thúc của hợp đồng.
 • Hợp đồng xác định thời hạn: Hai bên thống nhất về thời gian kết thúc của hợp đồng. Trong khoảng thời gian không vượt quá 36 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Do đó, hiện nay, nếu muốn sử dụng lao động cho công việc thời vụ, thì việc ký kết hợp đồng lao động có thời hạn là bắt buộc. Thời hạn cụ thể được thỏa thuận bởi người lao động và người sử dụng lao động. Dựa trên tính cụ thể của từng loại công việc. Có thể là 01 tháng, 03 tháng, hoặc 06 tháng, nhưng không quá 36 tháng.

Hợp đồng lao động thời vụ có bắt buộc lập thành văn bản?

Dựa trên Bộ luật lao động 2019, các loại hình thức ký kết hợp đồng lao động bao gồm việc sử dụng văn bản, thông qua tin nhắn điện tử hoặc qua hình thức lời nói.

Khi thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động cho công việc ngắn hạn, các bên buộc phải lập hợp đồng lao động bằng văn bản trong các trường hợp sau:

 • Hợp đồng có thời hạn làm việc từ 01 tháng trở lên.
 • Hợp đồng thuê người lao động có độ tuổi dưới 15 làm việc thời vụ.
 • Hợp đồng với người lao động làm công việc giúp việc gia đình.
 • Một nhóm người tham gia lao động thông qua một người được ủy quyền.

Hợp đồng lao động qua phương tiện điện tử dưới dạng thông điệp dữ liệu được xác định bởi luật pháp về giao dịch điện tử có giá trị tương đương với hợp đồng lao động bằng văn bản.

Ngoài những trường hợp buộc phải sử dụng hợp đồng lao động theo quy định đối với công việc thời vụ, các bên có thể sử dụng hình thức ký kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Hợp đồng lao động thời vụ có bắt buộc lập thành văn bản?

Tham khảo: Đặc điểm của nguồn lao động nước ta hiện nay

Nội dung của loại hợp đồng lao động thời vụ

Không có sự phân biệt rõ ràng giữa hợp đồng lao động thường và hợp đồng lao động thời vụ. Thực tế, hợp đồng lao động thời vụ chính là một loại hợp đồng lao động. Do đó, nội dung của hợp đồng này phải tuân theo các điều khoản theo quy định của pháp luật. Nội dung của hợp đồng lao động thời vụ bao gồm:

 • Thông tin về người sử dụng lao động và người ký kết hợp đồng từ phía người sử dụng.
 • Thông tin cá nhân của người lao động ký kết hợp đồng.
 • Mô tả công việc và địa điểm làm việc.
 • Thời hạn của hợp đồng lao động.
 • Chi tiết về mức lương, hình thức và thời gian trả lương cũng như khoản phụ cấp và bổ sung.
 • Giờ làm việc và thời gian nghỉ.
 • Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động.
 • Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp.
 • Trường hợp công việc liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc công nghệ, các bên có thể bổ sung nội dung liên quan vào hợp đồng.

Những thông tin này cần được đưa vào hợp đồng thời vụ. Để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định pháp luật.

Có bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động thời vụ không?

Việc xác định việc có bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội trong hợp đồng thời vụ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời hạn của hợp đồng, thời gian làm việc hàng tháng và mức lương.

Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định rõ ràng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bao gồm:

 • Người làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ 03 tháng đến dưới 12 tháng. Kể cả hợp đồng mùa vụ và hợp đồng với người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật.
 • Người làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

Theo quy định trên, người làm việc theo hợp đồng thời vụ thuộc đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, việc đóng bảo hiểm này chỉ áp dụng khi các điều kiện về thời gian làm việc và mức lương được đáp ứng.

Có bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động thời vụ không?

Người lao động không phải đóng BHXH nếu:

 • Nếu người lao động nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong một tháng, họ sẽ không phải đóng BHXH theo quy định.
 • Nếu mức lương mỗi tháng của người lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, họ sẽ không phải đóng BHXH.

Mức lương tối thiểu vùng:

 • Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng
 • Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng
 • Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng
 • Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng

Tóm lại, hợp đồng thời vụ chỉ yêu cầu đóng BHXH khi thời gian làm việc một tháng trở lên. Đồng thời gian nghỉ không hưởng lương không vượt quá 14 ngày/tháng. Và mức lương được trả theo tháng cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

Thời điểm chấm dứt hợp đồng thời vụ

Khi hợp đồng lao động đến ngày hết hạn. Trừ trường hợp quy định khác theo Điều 177 của Bộ Luật này.

Khi người lao động đã hoàn thành công việc theo hợp đồng.

Khi cả hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng.

Các trường hợp khác như người lao động bị xử phạt tù, người lao động bị trục xuất, người lao động mất năng lực hành vi dân sự, và nhiều trường hợp khác theo quy định cụ thể.

Có dễ nghỉ việc khi đã ký kết hợp đồng thời vụ?

Hợp đồng lao động thời vụ thường chỉ kéo dài từ 01 đến 06 tháng. Do tính chất ngắn hạn của công việc. Vì thế, cả người lao động và người sử dụng lao động thường ký các hợp đồng ngắn hạn trong khoảng thời gian này.

Trường hợp hợp đồng lao động thời hạn dưới 12 tháng, chấm dứt trước hạn dễ dàng được thực hiện. Cụ thể:

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng: Chỉ cần thông báo cho doanh nghiệp trước 03 ngày làm việc.

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng: Phải có lý do theo quy định của luật. Và phải thông báo trước cho người lao động biết trước 03 ngày làm việc.

Nếu người lao động tự ý bỏ việc trong 05 ngày làm việc liên tục. Hoặc không trở lại sau thời hạn tạm hoãn hợp đồng. Hợp đồng có thể được chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

Có dễ nghỉ việc khi đã ký kết hợp đồng thời vụ?

Tổng kết

Thông qua tìm hiểu quy định hợp đồng lao động thời vụ trong năm 2024 cho thấy sự quan trọng của việc hiểu và tuân thủ các quy định, cũng như sự linh hoạt trong thực hiện của cả người lao động và người sử dụng lao động. Những thay đổi, điều chỉnh và quy định mới đều hướng đến việc cân bằng lợi ích. Tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai bên trong quá trình làm việc.

Điều này không chỉ tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp. Nó còn nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động. Tạo ra một môi trường lao động công bằng và bền vững. Từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế và xã hội.

hotline
chat facebook
chat zalo