Kế toán trưởng

Lương cơ bản: 15.000.000 đồng – 19.000.000 đồng
Địa chỉ: CÔNG TY SUPOR VIỆT NAM
Ngày hết hạn: 03/10/2019
Loại hình công việc: Full time
Ví trí: trưởng/phó phòng

Mô tả công việc Kế toán trưởng

 • Chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quản lý và đánh giá được khả năng làm việc của các vị trí kế toán trong phòng.
 • Chịu trách nhiệm hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu của Tổng giám đốc đúng hạn từ đó đưa ra các ý kiến phân tích, khuynh hướng phát triển, điểm mạnh, điểm yếu và các đề xuất để có được các điều chỉnh phù hợp.
 • Phát triển công tác kế toán, hành chính và hệ thống văn bản pháp luật để duy trì hoạt động tối ưu, chính xác và phù hợp. Luôn luôn duy trì và cập nhật các quy định, chính sách mới để áp dụng cho khách sạn.
 • Nghiêm chỉnh, tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ trong khách sạn để đảm bảo rằng các số liệu tài chính kế toán là chính xác.
 • Thường xuyên rà soát, kiểm tra các báo cáo đã làm và đã gửi cho những người liên quan về nội dung, chất lượng, sự chính xác và tìm ra mọi sai lệch để điều chỉnh kịp thời.
 • Ký duyệt các chứng từ hàng ngày như: Yêu cầu mua hàng, đơn đặt hàng, phiếu chi, phiếu hạch toán…
 • Chuẩn bị và phân tích kế hoạch tài chính cho cả ngắn hạn và dài hạn
 • Lập ngân sách hàng năm và so sánh số thực tế đã đạt được theo từng khoản mục của ngân sách. Thêm vào đó cũng cần xem xét kỹ các điểm khác biệt giữa số ngân sách và số thực tế.
 • Lập các báo cáo tiền mặt và ngân hàng cũng như lập kế hoạch quản lý dòng tiền. Ký duyệt tất cả các khoản tiền thu vào, chi ra. Đồng thời đảm bảo chứng từ đầy đủ và được đính kèm với phiếu thu, chi.
 • Lập kế hoạch duy trì số dư tiền mặt tại quỹ trình Tổng giám đốc phê duyệt.
 • Ký duyệt trên tất cả các khoản giảm trừ, điều chỉnh, giảm giá… và đảm bảo rằng các khoản này cũng phải được Tổng Giám đốc ký thường xuyên.
 • Đảm bảo việc kiểm kê hàng tháng và xác định được chi phí của tất cả đồ ăn, đồ uống, và có những đề xuất ý kiến trình Tổng giám đốc nhằm nâng cao công tác quản lý.
 • Đảm bảo việc kiểm kê tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ nửa năm hoặc 1 năm 1 lần
 • Đảm bảo triển khai chặt chẽ tất cả các chính sách và mẫu biểu về việc thanh toán chậm.
 • Đảm bảo việc lưu giữ chứng từ theo từng khách hàng đối với công nợ phải thu, phải trả.
 • Kiểm soát và ký toàn bộ các hợp đồng kinh tế, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng cung cấp hàng hóa, hợp đồng bán phòng…trước khi chuyển Tổng giám đốc ký. 
 • Đảm bảo rằng tất cả các vấn đề về thuế đang được kiểm soát & xử lý một cách hợp lý và phù hợp với công ty và pháp luật.

Tham khảo: Tuyển 5 nhân viên kinh doanh xe chuyên dụng

Các tin tuyển dụng khác:
hotline
chat facebook
chat zalo