Công ty chúng tôi chuyên hoạt động về lĩnh vực cung ứng nguồn nhân lực và tư vấn giải pháp sử dụng lao động cho các doanh nghiệp. Cùng với đội ngũ chuyên gia Nhân sự – Tuyển dụng chúng tôi đã xây dựng được hệ thống các kênh, nguồn lao động dồi dào sẵn sàng để cung cấp cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Dưới đây là hồ sơ năng lực 365SHR