Đào tạo

Ngoại Ngữ

Ngoại Ngữ

công ty 36 SHR và đối tác tổ chức các khóa học ngoại ngữ cho người lao, tăng nguồn kiến thức tăng cơ hội thăng

Kỹ Năng Mềm

Kỹ Năng Mềm

Công ty 36 SHR và đối tác luôn tạo điều kiện cho người lao động được học tập và hoàn thiện bản thân trong quá trình làm việc. Chúng tôi mở các lớp dạy về kỹ năng…